Skip to main content

Ontdek de voordelen van een groen dak

Een groen dak biedt talloze voordelen op zowel korte als lange termijn. Het levert voordelen op economisch, ecologisch en maatschappelijk vlak. Bovendien bestaat er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor uw groen dak. Hieronder hebben we de belangrijkste voor u op een rij gezet:

geld pictogram voor uitleg waarom een sedum dak waarde verhogent is

Waarde verhogend

Woningen en bedrijfsgebouwen in een groene omgeving kunnen 2-6% hogere verkoopwaarden hebben dan die in een grauwe, grijze omgeving.

geluksgevoel pictogram voor uitleg waarom een groen dak het geluksgevoel verhoogt

Verhoogt ons geluksgevoel

Opgroeien in een groene omgeving verminderd de kans op psychische problemen tot 55%. Direct contact met de natuur leidt tot minder huisartsbezoeken voor klachten zoals stress, slaapproblemen en ADHD-symptomen.

zonnepaneel pictogram uitleg waarom een sedum dak het rendement op zonnepanelen verhoogt

Verhoogt het rendement op zonnepanelen

Door groene dakbeplanting wordt de omgevingstemperatuur van uw dakbedekking verlaagd van 85ᵒC naar 35ᵒC, wat resulteert in een verhoging van het rendement van uw zonnepanelen tot 8% en een langere levensduur van de panelen,

uitleg waarom een sedum dak de levensduur verhoogt

Verlengt de levensduur van uw dak

Een groen dak beschermt het dak tegen extreme weersinvloeden en verdubbelt de levensduur van het dak. Het sedum beschermt tegen temperatuurschommelingen, UV-stralingen en hagel, en vermindert tevens het risico op brand.

Uitleg hoe een groen dak regenwater op vangt en daardoor de wateroverlast verminderd

Verkleint de kans op wateroverlast

Door klimaatverandering en verstedelijking neemt wateroverlast in steden toe. Met steden die gemiddeld tussen de 70-90% bebouwd zijn, heeft regenwater onvoldoende tijd en ruimte om in de grond te infiltreren. Een Sedum groen dak kan een deel van het regenwater opslaan en zorgt voor een gecontroleerde afvoer naar het riool.

Groen in uw omgeving verhoogt de biodiversiteit

Verhoogt de biodiversiteit

Meer groen vergroot het leefgebied van insecten en vogels, zoals bijen, lieveheersbeestjes, hommels, vlinders en diverse vogelsoorten. Alle planten en dieren zijn onderling afhankelijk voor voedsel en voortplanting. Een Sedum Groen Bedekt dak draagt bij aan het juiste evenwicht tussen flora en fauna.

Uitleg waarom dakbeplanting uw huis isoleert

Isoleert

Dakbeplanting isoleert en zorgt voor verkoeling in de zomer, verlaagt de omgevingstemperatuur en verhoogt de luchtvochtigheid. Het biedt geluidsisolatie, extra isolatie in de winter en kan de temperatuur op een zwart bitumen dak verlagen van 85ᵒC naar ongeveer 35ᵒC, waardoor het verschil in uw woning kan oplopen tot 3-5ᵒC.

Uitleg waarom groen de lucht kwaliteit verbeterd in uw omgeving

Verbetert de lucht kwaliteit

Een groen dak vangt fijnstof op, zet CO2 om in O2 en slaat CO2 op. Het neemt schadelijke gassen op, neutraliseert ze en verbetert daardoor de luchtkwaliteit. Bovendien verhoogt het de luchtvochtigheid in de leefomgeving en vermindert het klachten zoals branderige ogen en hoofdpijn. Kortom, een groen dak heeft een positief effect op uw gezondheid.

“een duurzame investering in de toekomst”